четвер, 16 березня 2017 р.

Перелік завдань на переддипломну  практику по дисципліні «Патологічна анатомія і патологічна фізіологія сільськогосподарських тварин» для студентів ІV курсу відділення «Ветеринарна медицина».

1.     Проводити повний розтин трупів тварин, в тому числі птахів.
2.     Ставити патологоанатомічний діагноз.
3.     Оформляти протоколи, акти розтину.
4.     Відбирати, консервувати, упаковувати і пересилати патологічний матеріал для дослідження з оформленням відповідних документів.
5.     Додержуватись правил техніки безпеки і правил особистої гігієни.


І. Загальні вимоги при розтині.
Вивчення вимог до обладнання і місць розтину трупів, знайомство з інструментами для розтину, спец. Одягом, правилами техніки безпеки.


ІІ. Розтин трупів тварин.
Розтин трупів великої рогатої худоби, коней, дрібної рогатої худоби, птиці з вийманням внутрішніх органів, розтин черепа, спинного мозку, відбір патологічного матеріалу, його консервування, упаковування.


ІІІ. Оформлення документації на розтин.


Складання протоколів, актів розтину трупів тварин, супровідної на патологічний матеріал.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
по заліках з дисципліни
«Патологічна анатомія і патологічна фізіологія
сільськогосподарських тварин»
для студентів III-курсу відділення «Ветеринарна медицина»

5.11010101

ЗАЛІК №1


1.Поняття про здоров’я і хворобу.
2.Визначення поняття хвороба.
3.Поняття про патологічний процес, реакцію.
4.Класифікація хвороб, періоди хвороби.
5.Визначення етіології.
6.Характеристика патогенних подразників.
7.Хвороботворні фактори і механізм їх дії.
8.Дія фізичних, хімічних і біологічних факторів.
9.Поняття про патогенез.
10.Причинно-наслідковий зв’язок.
11.Поняття про шок і колакс.
12.Поняття про реактивність.
13.Імунітет і його види.
14.Артеріальна і венозна гіперемія.
15.Анемія, її причини.
16.Тромбоз, види тромбів.
17.Поняття про стаз, інфаркт, кровотечі.
18.Набряки, водянки.
19.Некроз. Закінчення і значення некрозів.
20.Атрофія, її види.
21.Дистрофія.
22.Білкові дистрофії.
23.Жирові дистрофії.
24.Мінеральні дистрофії.
25.Поняття про смерть.
26.Причини смерті і її види.
27.Процес смерті.
28.Трупні ознаки.

ЗАЛІК №2


1.Гіпертофія, причини, класифікація.
2.Регенерація, її суть і види.
3.Вади розвитку організму.
4.Поняття про запалення.
5.Патогенез, етіологія запалення.
6.Поняття про альтерацію, ексудацію, проліферацію.
7.Форми перебігу загальних процесів.
8.Закінчення запалення.
9.Види запального ексудату.
10.Ознаки запалення.
11.Виродливості і їх характеристика.
12.Позаутробні вади розвитку.
13.Теплорегуляція в організмі.
14.Поняття про гарячку.
15.Стадії розвитку гарячки.
16.Відмінність гарячки від перегрівання.
17.Обмін речовин при гарячках.
18.Пухлини – етіологія, патогенез.
19.Доброякісні пухлини.
20.Злоякісні пухлини.
21.Класифікація пухлин.
22.Поняття про метастази і рецидиви.
23.Поняття про атипізм пухлин. 


четвер, 9 березня 2017 р.
Тема: Патофізіологія місцевого кровообігу
         Питання: 1. Гіперемія
                          2. Анемія
                          3. Тромбоз
                          4. Емболія
Література: "Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин" Мазуркевич, 2008 р. ст. 81-86
Тема: Патофізіологія обміну речовин
План: 1. Патофізіологія основного обміну
          2. Патофізіологія вугневодного обміну
          3. Патофізіологія жирового обміну
          4. Патофізіологія обміну білків

Література: "Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин" Мазуркевич, 2008 р. ст. 114-121